DE PL
anfragen@krstext.com
+49 345 21379586

Katarzyna Rozentalska-Szlachta
beeidigte Dolmetscherin
und Übersetzerin für Polnisch

Usługi specjalne

Korekta tłumaczenia

Pod tym hasłem kryje się korygowanie błędów w znaczeniu redakcji końcowej tłumaczenia. Poprawiane są błędy gramatyczne, ortograficzne oraz interpunkcyjne. Zanim wydrukują Państwo swoje ulotki, plakaty reklamowe i tym podobne materiały promocyjne, Powinni zlecić Państwo ostateczną korektę wszystkich swoich tekstów, w tym tłumaczeń. Poprawny i staranny język niemiecki to podstawa Państwa sukcesu na rynku niemieckim!

Tłumaczenia dla Polaków w Niemczech

Oferuję Państwu wyjątkowo korzystne cenowo tłumaczenia pisemne – zwykłe i poświadczone – wszelkich dokumentów, potrzebnych, aby zamieszkać, studiować i pracować w Niemczech. Tłumaczenia „w pakiecie” to o wiele tańsze i szybsze rozwiązanie w porównaniu z tłumaczeniami pojedynczych dokumentów. Mogą też liczyć Państwo na moją pomoc w rozwiązywaniu wszelkich problemów z niemieckimi urzędami i sądami, które są często wynikiem nieporozumień na płaszczyźnie językowej.

Inne

Mają Państwo dodatkowe życzenia? Proszę się ze mną skontaktować! Oferuję Państwu bezpłatne kompleksowe porady dotyczące wszelkich aspektów języka niemieckiego i życia w Niemczech.